Reinder Bisschop (over Opa)


Vervener, Winkelier en Cafehouder in Emmer Erfscheidenveen