Reinder Bisschop (over Opa)

Vervener, Winkelier en Cafehouder in Emmer Erfscheidenveen